fbpx
facebook
linkedin

5 tips om uw medewerkers bewust te maken van het belang van veilig werken

VCA Examen | ExamenInstituut

5 tips om uw medewerkers bewust te maken van het belang van veilig werken

Nog altijd wordt er door werknemers onvoldoende stil gestaan bij veilig werken. De opgestelde veiligheidsregels en -gedragscodes die de medewerkers dienen te volgen worden nog te vaak met een korreltje zout genomen. “Ik doe dit werk al jaren en weet precies wat ik doe, waarom zou ik de opgestelde veiligheidsregels volgen?” hoort men vaak. Dit is de houding die bij veel werknemers op werkplekken heerst.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden pas ingezet als het leed, zoals een verbrijzelde voet of gehoorschade, al geschied is en dan is het te laat. Als werkgever of leidinggevende wilt u dit hoe dan ook voorkomen en wilt u het gedrag en de houding van medewerkers op de werkvloer veranderen. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers betrokken worden bij veilig werken op de werkvloer. In dit artikel wordt een vijftal tips beschreven om meer bewustwording en betrokkenheid rondom veilig werken onder medewerkers te creëren:

Tip 1: Maak medewerkers bewust van de mogelijke gevolgen van onveilig werken.
Medewerkers zijn nog te vaak onvoldoende bewust van welke veiligheidsrisico’s bepaalde werkzaamheden met zich mee brengen. Bewustwording van deze veiligheidsrisico’s en de mogelijke gevolgen is dan ook enorm belangrijk. Laat uw medewerkers een veiligheidsopleiding, zoals de VCA persoonscertificering, volgen. Hierin wordt hen geleerd de risico’s bij risicovolle werkzaamheden in te schatten en welke maatregelen moeten worden getroffen om de risico’s te minimaliseren. Na het behalen van het VCA-certificaat blijft het belangrijk om het belang van veilig werken te blijven herhalen. Zo kan tijdens werkbijeenkomsten of toolboxmeetings met behulp van presentaties, video’s en foto’s bewustwording van de gevolgen van onveilig werken worden gecreëerd. Het kan ook erg goed werken om iemand die een arbeidsongeval heeft gehad uit te nodigen en zijn ervaringen met de medewerkers te delen.

Tip 2: Triggers over veilig werken in de interne communicatie
Het blijven herhalen van veilig werken hoeft niet altijd tijdens werkbijeenkomsten worden gedaan. Probeer op zoveel mogelijke plaatsen, zoals in de kantine of bij de koffieautomaat met behulp van posters, het belang van veilig werken onder de aandacht te brengen. Ook in andere communicatiemiddelen als e-mails en brieven kunt u aandacht besteden aan het feit dat veilig werken geen keuze binnen het bedrijf is.

Tip 3: Laat medewerkers hun eigen PBM’s uitzoeken
Elke medewerker heeft zijn eigen voorkeur voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen de medewerker zelf kan bepalen welke veiligheidsbril of welk schoeisel het beste zit. Laat daarom de medewerkers hun eigen PBM’s uitzoeken. Hiermee stimuleert u het gebruik van de PBM’s. Op deze manier voorkomt u ook de discussie dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed genoeg zijn.

Tip 4: Geef elke medewerker de mogelijkheid om input te geven tijdens de toolboxmeeting
Tijdens de toolboxmeeting bespreekt de leidinggevende met zijn medewerkers de veiligheid op en rondom de werkplek. Belangrijk bij deze toolboxmeeting is dat iedere medewerker aan het woord komt, zijn punten kan aandragen en zijn mening kan geven. Luister goed naar de medewerkers en laat zien dat u besproken onderwerpen oppakt, zodat medewerkers zich ook gehoord voelen.

Tip 5: Geef medewerkers de reële benodigde uren voor werkzaamheden
Zorg dat medewerkers voldoende tijd krijgen om hun werk uit te voeren. Als zij gekort wordt op het aantal uren om meer werk op een dag te kunnen verrichten, zal er sneller moeten worden gewerkt en werkt u onveilig werken in de hand. Geef medewerkers dus altijd de reële tijd die voor een klus staat, zodat zij deze veilig en goed kunnen uitvoeren.

Write a Reply or Comment