fbpx
facebook
linkedin

Meest voorkomende bedrijfsongevallen

Bedrijfsongeval

Meest voorkomende bedrijfsongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dit blijkt ook uit het aantal jaarlijkse bedrijfsongevallen. Hierbij gaat het zowel om de kleine ongevallen als de ernstige ongevallen. In het geval van een ernstig ongeval, met blijvend letsel of dodelijke afloop, moet de werkgever het ongeval melden bij de inspectie SZW. Maar wat zijn nou de meest voorkomende bedrijfsongevallen en hoe kunnen deze grotendeels voorkomen worden?

Vallen van hoogte

Een van de meest voorkomende arbeidsongevallen is het vallen van hoogte. Vaak komt dit door een verkeerde beweging of een misstap. Of je nou op een ladder, steiger of stilstaand voertuig staat, een val kan vervelende verwondingen met zich meebrengen. Vaak geldt er: hoe hoger de val, hoe groter de kans op ernstig letsel. Voor werken op hoogte geldt er geen maximale hoogte. Wel is er een veiligheidsgrens vastgesteld op 2,50 meter. Vanaf deze hoogte moeten er specifieke maatregelen getroffen worden ter voorkoming van valgevaar. Op welke hoogte je ook werkt, zorg altijd dat je veilig werkt.

Valgevaar bij werken op hoogte kan redelijk eenvoudig voorkomen worden. Er zijn voldoende maatregelen die getroffen kunnen worden. Als eerste begint veilig werken altijd met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Hierin inventariseert de werkgever alle gevaren binnen het bedrijf die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers. Ook voor werken op hoogte moet een inschatting gemaakt worden van de gevaren. Door deze analyse kan de werkgever de juiste maatregelen treffen. Zo moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen zoals steigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging. Daarnaast moet een werkplek op hoogte permanent worden aangepast met bijvoorbeeld vaste balustrades of leuningen. Ook vaste trappen bij een bouwproject dienen als maatregel te worden getroffen. Mochten deze voorzieningen niet mogelijk zijn, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk.

Overige bedrijfsongevallen

Naast zelf ten val komen, behoren vallende objecten ook tot een van de meest voorkomende arbeidsongevallen. Vallende voorwerpen kunnen ernstig letsel toebrengen met zelfs dodelijke gevolgen. Deze ongelukken gebeuren omdat het materiaal niet goed is vastgemaakt of omdat het bevestigingsmateriaal niet goed werkt. Het is dus belangrijk om bevestigingsmateriaal zoals sjorbanden, hijsbanden en haken, regelmatig te controleren en te vervangen. Het instellen van een veiligheidszone kan in sommige gevallen ongelukken voorkomen.

Veel van de andere bedrijfsongevallen gebeuren met machines. Zo komt het regelmatig voor dat iemand beknelt raakt. Ook de bewegende delen van machines zorgen vaak voor ongevallen. In 2016 ging het in 16% van alle ongevallen om een ongeval met bewegende delen. Vaak komen deze ongevallen voort uit gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Om een deel van de ongevallen te voorkomen is het belangrijk om veiligheidszones aan te geven rondom de machines. Zo houd je onbevoegden buiten de gevaarlijke gebieden van de machine.

Tot slot komen aanrijdingen ook regelmatig voor. In veel gevallen is hier een vorkheftruck bij betrokken. Het ongeval wordt vaak veroorzaakt doordat voetgangers en voertuigen zich op hetzelfde pad begeven. Er is hierbij geen of geen duidelijke afscheiding aangegeven.

Veiligheid op de werkplaats

Veiligheid in de werkplaats is dus erg belangrijk om bedrijfsongevallen te voorkomen. Hierbij gaat het zowel om een veilige omgang met machines en apparaten als de veiligheid van medewerkers. Het is daarom van belang dat jouw medewerkers een VCA of SOG certificaat hebben. Voor het behalen van dit certificaat leren zij om veilig risicovolle taken uit te voeren. Zij kunnen veilig, gezond en milieubewust handelen. VCA of SOG examen laten uitvoeren? Kijk op onze site naar de mogelijkheden.

Write a Reply or Comment