fbpx
facebook
linkedin

1000ste VCA cursist EMCO

1000ste VCA cursist EMCO

Maart 2012 is de EMCO-groep (sociale werkvoorzieningsschap uit Emmen) gestart met het zelf verzorgen van VCA cursussen basisveiligheid voor de afdeling groenvoorziening in samenwerking met het Nationaal Exameninstituut in Coevorden. Laatst genoemde nam de examens af op locatie van de EMCO-groep. De eerste resultaten waren zo goed en het enthousiasme van de 2 docenten zo groot, dat besloten werd de VCA cursussen uit te breiden, ook met VCA VOL voor leidinggevenden.

Eind 2012 kwamen daar ook nog eens  deelnemers bij vanuit de gemeente Emmen met een bijstandsuitkering. Het slagingspercentage was hoog. De eerste VCA diploma’s voor deelnemers van de gemeente werden uitgereikt, door de toenmalige  wethouder Henk Jumelet  van de gemeente Emmen. Het succes en de aanmeldingen werden zo groot, dat er elke maand een VCA cursus werd georganiseerd. Het VCA docententeam werd in 2014 uitgebreid tot 4 docenten.

Begin 2015 werd gestart met de afname van de eerste digitale examens. Nu worden alle VCA examens op de computer afgenomen. Ook hebben deelnemers de mogelijkheid om een voorleesexamen af te nemen. Lekker handig als je wat moeite hebt met je taalvaardigheid.

Vanaf eind 2015 wordt er nu elke 2 weken een nieuwe VCA cursus opgestart binnen de EMCO-groep. Zowel voor deelnemers vanuit de gemeente Emmen als groenmedewerkers van de EMCO-groep. De laatste groep vooral om hun VCA diploma geldig te houden.

Het slagingspercentage ligt op het landelijk gemiddelde van 75%, over het aantal jaren dat de EMCO-groep nu de cursussen zelf organiseert. Een heel mooi resultaat!

Door de inzet van eigen docenten kan de EMCO-groep flexibel VCA cursussen inplannen en verzorgen. De EMCO-groep beschikt over een uitstekende VCA ingerichte lesruimte en  een examenlokaal waar maximaal 14 deelnemers tegelijk het VCA examen kunnen afleggen.

De EMCO-groep heeft goede contacten met het Nationaal Exameninstituut over de uitvoering van de examens. De samenwerking verloopt uitstekend. De examinatoren komen graag over de vloer van de EMCO-groep.

In juli 2016 kwam de mijlpaal! De 1000e cursist werd opgeleid door docenten van de EMCO-groep. Reden voor een feestje om hier met de docenten even bij stil te staan.

Door de inzet en het enthousiasme van de docenten van de EMCO-groep lukt het iedere keer weer om cursisten goed op te leiden voor het VCA diploma. Dat heeft tot resultaat gehad dat veel deelnemers met een bijstandsuitkering aan de slag konden op de arbeidsmarkt, want het VCA diploma wordt veel gevraagd voor verschillende functies in het bedrijfsleven.

We hopen dat we op deze wijze nog vele jaren door kunnen gaan, samen met het Nationaal Exameninstituut!

Write a Reply or Comment